لغت تخصصی صنعت آسانسور و پله برقی

لغت تخصصی صنعت آسانسور | آکادمی برج نورد دماوند

با توجه به اهمیت استفاده از منابع غیر فارسی در هنگام نصب و راه اندازی آسانسور برای تکنسینها و کارشناسان این صنعت ، ضمن تشکر از مجموعه دست اندرکاران سایت پارس لیفت که زحمت جمع آوری واژه ها و معادل های فارسی آنها را انجام داده اند بخشی از لغت های تخصصی و کلمات فنی این صنعت به همراه ترجمه آنها ارائه گردیده.

فرهنگ لغت تخصصی فارسی/انگلیسی صنعت آسانسور و پله برقی

 • Ab:پیشوند کاربردی جهت مشخص نمودن واحدهای الکترومغناطیس
 • Abrasion: سائیدگی(در سیم بکسل)
 • Ampere: آمپر مطلق – واحد اندازه گیری شدت جریان برابر با 10 آمپر معمولی
 • Absolute viscosity: ویسکوزیته مطلق (غلظت خالص)
 • Acceleration torque: قدرت شتاب
 • Acceleration: شتاب افزاینده
 • Acceleration: شتاب تند شونده
 • Accumulation type: نوع جمع کننده انرژی
 • Active area: میدان فعالیت- میدان اثر- منطقه فعالیت رگتیفایر
 • Active current: جریان برق موثر- جریان متناوب فعال
 • Adjustable resistor: مقاومت قابل تنظیم
 • Alarm emergency stop: زنگ توقف اضطراری
 • Alarm pus: دکمه زنگ اخبار
 • Alternating-current motor: موتور مبدل جریان متناوب- موتوری که با جریان متناوب کار می کند
 • Alternating voltage: ولتاژ متناوب- ولتاژ متغییر
 • Aluminum cable steel-reinforced: سیم آلمینیومی تقویت شده با فولاد
 • Ampere: واحد شدت جریان- آمپر
 • Amplification: تقویت جریان الکتریکی
 • Anode: قطب مثبت باطری یا سیم برق –
 • Anchorage for suspension rope: صفحه سیم بکسل کابین یا قاب وزنه تعادل
 • Anchorage for traveling cable: پایه تراول کابل
 • Angel of fleet: زاویه عبور
 • Angel of warp: زاویه پیچش سیم بکسل
 • Angle of inclination: زاویه شیب پله برقی
 • Angle of walkway: شیب پیاده رو متحرک
 • Anti creeping device: سیستم ضد لغزش
 • Anti creeping system: مکانیزم های ضد خزش
 • Arc chutes: جرقه گیر
 • Asynchronous gearless elevator: آسانسور بدون گیربکس با موتور آسنکرون
 • Astable circuit: مدار ناپایدار
 • Automatic Door: درب اتوماتیک
 • Available car area: سطح مفید کابین
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Ballast resistor: مقاومت تنظیم کننده مدار
 • Balustrade: دیواره زیر دستگیره پله برقی
 • Balustrade: نرده دور سقف کابین
 • Base-work: مبنای عملکرد
 • Basic Elevator Components: قطعات عمومی آسانسور
 • Belt gear: گیربکس تسمه ای
 • Bevel gear: چرخ دنده گونیایی
 • Bird Caging: حالت قفسی شکل نوعی (حالت از معیوبی سیم بکسل)
 • Bladder: جبابی
 • Bobbin: سیم پیچ
 • Book capacitor: خازن کتابی
 • Booster voltage: تقویت کننده ولتاژ
 • Boot: روکش- غلاف محافظت کننده
 • Braided wire: کابل با روکش از جنس بافتنی
 • Break contact: کنتاکت قطع و وصل مدار
 • Breakdown: قطع مدار به علت اشباع جریان صفحه
 • Breakdown diode: دیود مخصوص قطع مدار
 • Breaker points: پلاتین قطع کننده مدار در موتور
 • Blower fan: هواکش کابین
 • Booster: بوستر
 • Bottom beam: یوک پائین
 • Brake drum: استوانه ترمز
 • Brake shoes: کفشکهای ترمز
 • Brake: ترمز
 • Brush: جاروبک
 • Buffer striker plate: پایه ضربه گیر
 • Buffer striker plate: صفحه ضربه گیر
 • Buffer with non-liner characteristics: ضربه گیرهای غیر خطی
 • Buffer: ضربه گیر
 • Buffers in the pit: ضربه گیرهای کف چاه
 • Burden: توان مدار- کشش مدار
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Cable: کابل- سیم
 • Cable armor: روکش کابل- روپوش محافظ سیم
 • Cabin fan & light: هواکش و روشنایی کابین
 • Cable clamps: بست های ویژه کابل
 • Cable shoe: کابلشو سیم بکسل
 • Calculation of out of balance load: محاسبه باز غیر متعادل
 • Call register buttons: دکمه شستی ثبت طبقه
 • Cambered base: پایه عدسی
 • Car Apron/Toe Guard: سینی زیر درب، سینی محافظ پا
 • Car Ceiling: یوک کابین
 • Car Depth (CD): عمق کابین
 • Car door mechanism: سیستم سر درب کابین
 • Car door: درب کابین
 • Car enclosure: بدنه کابین
 • Car Governor.: گاورنر کابین
 • Car Height (CH): ارتفاع کابین
 • Car Operating Panel COP: صفحه پائین جلو درب
 • Car or Cabin:  کابین
 • Car parking system or Mechanized car parking: پارکینگ طبقاتی هوشمند
 • Car position indicator: نمایشگر موقعیت کابین
 • Car Sling Main Components: قطعات اصلی سیستم تعلیق
 • Car Sling Types: انواع تعلیق کابین
 • Car sling: یوک کابین
 • Car stall: سر خوردن سیم بکسل روی فلکه وقتی قاب وزنه روی ضربه گیر نشسته باشد
 • Car steel brackets: براکتهای ریل کابین
 • Car top control unit-revision: جعبه کنترل رویزیون
 • Car Width (CW): عرض کابین
 • Cargo elevator or goods elevator: آسانسور حمل بار
 • Cavitation: جدا شدن ریزترین ذرات از سطح ماده جامد
 • Central opening doors: درب بازشو مرکزی – سانترال
 • Circular coil: سیم پیچ حلقوی
 • Chevron seal: سیل هشتی
 • Client requirements: نیازهای مشتری
 • Clamping: محدود ساختن جریان
 • Code: کد/رمز
 • Close loop: حلقه بسته
 • Close loop: مدار بسته
 • Closed loop: حلقه بسته شده
 • Closed magnetic circuit: مدار بسته مغناطیسی
 • Collective control system: سامانه کنترل جمع کننده
 • Collective selective: جمع کن انتخابی
 • Comb plate: صفحه بعد از
 • Comb step: شانه بین  و پله متحرک
 • Compensating chain: زنچیر جبران
 • Compensating rope: کابل توازن – زنجیر جبران
 • Compensation rope: کابل های جبران کننده
 • Complex control valve: شیر کنترل مجتمع
 • Concrete: بتون
 • Condition Localized: شرایط موضعی(در سیم بکسل)
  Construction: ساختار
 • Contactless card: کارت بدون نیاز به تماس – کارت ویژه افراد استفاده کننده از آسانسور
 • Control board: صفحه کنترل – صفحه فرمان
 • Control panel: پنل کنترل / تابلو کنترل کننده آسانسور
 • Controller: تابلو کنترل
 • Copper loss: اتلاف انرژی در اثر عبور از کابل مسی
 • Copper cable: کابل مسی
 • Copper oxide photovoltaic cell: باطری خورشیدی ساخته شده از اکسید مس
 • Copper oxide rectifier: یکسو کنندهساخته شده از اکسید مس
 • Copper sulfide rectifier: یکسو کننده ساخته شده از سولفید مس
 • Cord: رشته کابل- یک لای سیم
 • Critical current: جریان بحرانی
 • Crossover: محل تقاطع دو سیم با همدیگر
 • Current feedback: برگشتی جریان-فیدبک جریان
 • Current intensity: شدت جریان
 • Counter weight frame: کادر وزنه تعادل
 • Counter weight: وزنه تعادل
 • Counterweight Governor: گاورنر وزنه تعادل
 • Counterweight: وزنه تعادل
 • Coupling: کوپلینگ
 • Creepy speed: سرعت غیر عادی
 • Critical traction ratio: نرخ کشش بحرانی

Corrosion: خوردگی (سیم بکسل)
Cross head: یوک بالاCylinder base: پایه سیلندر
Cylinder head: سرسیلندر یا گلویی جک

 • Cylinder wall: دیواره سیلندر
 • Cylinder: سیلندر اصلی
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Damping: نیروی میراکننده
 • Deceleration: شتاب منفی یا کند شونده
 • Deck: عرشه زیر دیواره های طرفین پله برقی
 • Declaration: شیب نزولی
 • Decorations: تزئینات کابین
 • Deflector pulley: فلکه انحراف دهنده
 • Density: چگالی
 • Depth: عمق
 • Dimension: ابعاد و اندازه
 • Direct approach: دسترسی مستقیم
 • Direct below: روش اتصال مستقیم جک از زیر
 • Direct hydraulic elevator: آسانسور هیدرولیک مستقیم
 • Direct side: مستقیم از کنار در جک هیدرولیک
 • Direct suspension: تعلیق مستقیم
 • Direction: جهت حرکت
 • Dissipation type: نوع اتلاف انرژی
 • Door magnet: مگنت درب بازکن
 • Door Protective Device: تجهیزات محافظتی درب
 • Dot matrix: دات ماتریکس – نمایشگر
 • Double direct side: دوبل مستقیم از کنار
 • Double indirect: دوبل غیر مستقیم در جک هیدرولیک
 • Double warping: پیچش دوتایی – دوبل
 • Down collective control: سامانه جمع کننده رو به پادین
 • Down collective: جمع کن رو به پائین
 • Drive motor: موتور پله برقی
 • Drive station: ایستگاه بالایی که موتور پله برقی آنجاست
 • Drum  drive elevator: آسانسورهای کششی وینچی
 • Dual tensile constructions: ساختار کششی دوبل
 • Duplex: دوبلکس در سیستم کنترل
 • Duplex: دوتایی
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Earth fault protection:  محافظ اتصال زمین برای اتصالات اشتباهی
 • Efficiency: بازده
 • Elastic area: ناحیه الاستیک
 • Elastic stretch: تغییرات طول الاستیک
 • Electric brake: ترمز الکتریکی
 • Electric motor: موتور الکتریکی
 • Electric relay: رله الکتریکی
 • Electrical Motor: الکترو موتور
 • Electrical safety switches: سوئیچ ایمنی برق
 • Electrical wiring: سیم کشی الکتریکی- سیم کشی قسمت های برقی
 • Electrically brake: ترمز الکتریکی
 • Electromagnetic relay:  رله الکترو مغناطیسی
 • Elevator rope end: ؟
 • Elevator Car Components: قطعات کابین آسانسور
 • Elevator car types: انواع کابین آسانسور
 • Elevator command circuit: مدار فرمان آسانسور
 • Elevator lighting: روشنایی کابین آسانسور
 • Elevator Machine Room for Electric Traction Type: اتاق ماشین آلات الکتریکی آسانسور نوع کششی
 • Emergency stop:توقف اضطراری
 • Emergency Trap Door Assembly: مونتاژ دریچه اضطراری کابین
 • Emergency trap door size: ابعاد دریچه اضطراری
 • Emergency trap door: دریچه اضطراری کابین
 • Emergency trap door: دریچه نجات اضطراری
 • Enable: فعال – روشن
 • Encoder: انکودر
 • Energy accumulating buffer: ضربه گیر ذخیره کننده انرژی
 • Energy dissipating buffer: ضربه گیر مستهلک کننده انرژی
 • Entrance: ورودی
 • Entry port: محل ورودی
 • Escalator: پله برقی
 • Escalator length: طول مفید پله برقی
 • Euler formula: فرمول اولر
 • External leakage: نشتی برون سیستمی
 • Extender: کابل رابط
 • External resistor: مقاومت خارجی
 • Eye type with rope griper: قلاب چشمی با استفاده از کلمپس
 • Fail safe: مدار ایمنی
 • False Ceiling: سقف کاذب
 • Farad: فاراد- نوعی واحد اندازه گیری ظرفیت که برابر است با ظرفیت خازنی با اختلاف پتانسیل یک ولت و بار الکتریکی لایه های یک کولن
 • Fasteners for elevator: کابلشو سیم بکسل
 • Fatigue: خستگی – فرسودگی
 • Fault: خطا
 • Ferrule: بست گلویی
 • Ferrule secured eye: قلاب بکسل چشمی پرچ شده
 • Fiber
  core: هسته کنفی
 • Feeder panel: صفحه کنترل کابلهای تغذیه کننده
 • Fidelity: افت ولتاژ نداشتن
 • Filler weight: بلوک های وزنه
 • Filler: فیلر  بلوک
 • Final limit switches: کلیدهای حد نهایی (شالتر بالا و پائین
 • Finger touch: کلید لمسی
 • Fire alarm devices: تجهیزات هشدار آتش
 • Fireman key: کلید آتش نشان
 • Fireman switch: کلید آتش نشانی
 • Fitting: جفت سازی –مناسب شدن
 • Fixed contact: پایه اتصال ثابت
 • Flat base with flange:  پایه پولکی مسطح به همراه فلنج
 • Fleming left hand low: قانون دست چپ فلمینگ
 • Flexibility: انعطاف پذیری
 • Floor car: کف کابین
 • Floor dispatch buttons: شستی طبقات
 • Floor level: تراز طبقه
 • Flow work: کار جریان
 • Flywheel: پولی موتور

Fracture Fatigue: شکستگی ناشی از خستگی(در سیم بکسل)
Front Panels: پوشش جلو طرفین درب کابین

 • Front panels: ستون های جانبی درب کابین
 • Full collective control: سامانه جمع کننده کامل
 • Full collective: جمع کن دو طرفه
 • Full load pressure:فشار وارد شده به سیستم هنگام ظرفیت کامل-  فشار بار کامل
 • Full load: ظرفیت تکمیل
 • Full speed: سرعت نامی
 • Full: تکمیل – پر
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Gain: بهره
 • Gas charged: شارژ گازی
 • Gear above: مارپیچ بالا
 • Gear below: مارپیچ پائین
 • Gear box: گیربکس
 • Gear: گیربکس
 • Geared machine: آسانسور گیربکسی
 • Geared traction drive:  موتور گیربکسی
 • Gearless & room less elevator: آسانسور بدون گیربکس بدون موتورخانه
 • Gearless high capacity elevator: آسانسور بدون گیربکس برای ظرفیتهای سنگین
 • Gearless machine: آسانسور بدون گیربکس
 • Gearless traction drive: موتور بدون گیربکس
 • Gland: گلند(حلقه حفاظت کننده  سیم و کابل)
 • Goods passenger elevator: آسانسور حمل بار و مسافر
 • Governor rope: سیم بکسل گاورنر
 • Gravitational acceleration: شتاب گرانش ثقلی
 • Guide rail: ریل راهنما
 • Guide Rails Brackets Clips: لقمه براکت ریل راهنما
 • Guide shoes: کفشک کابین
 • Guide shoes: کفشک های راهنما
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Half way box: ترمینال میان چاهی(جعبه سیم وسط چاه آسانسور)
 • Hand Rail: دستگیره داخل کابین
 • Hand spliced eye: قلاب چشمی سیم بکسل پیچیده شده
 • Handing capacity (HC): جابجایی افراد توسط آسانسور در 5 دقیقه بحرانی
 • Handrail drive sheave: فلکه گرداننده دستگیره پله برقی
 • Handrail drive: سیستم محرکه دستگیره پله برقی
 • Handrail entry: محافظ ورودی هند ریل
 • Handrail newel roller chain: زنجیر چرخاننده دستگیره پله برقی
 • Handrail: دستگیره پله برقی
 • Head panels: کتیبه ورودی (سردرب ورودی کابین)
 • Headroom: بالاسری(زیر سقف چاه)
 • Helical gear: گیربکس حلزونی
 • Helical gear: گیربکس خورشیدی (دنده حلزونی)
 • Helical: خورشیدی
 • High rise elevator: آسانسور پر شتاب
 • High speed shaft: چاه آسانسور سرعت بالا
 • High: بالا
 • Hoist way door: درب طبقه
 • Hoist way or Shaft: چاه آسانسور
 • Hook: قلاب (چنگک)
 • Hoop stress: تنش حلقوی
 • Hospital elevator: آسانسور بیمارستانی
 • Hub: توپی چرخ
 • Hydraulic buffer: ضربه گیر هیدرولیک (ضربه گیر روغنی)
 • Hydraulic elevator: آسانسور هیدرولیک
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • ا
 • Idler sprocket: چرخ دنده فلکه گرداننده زنجیر دستگیره پله برقی
 • In coming: جابجایی افراد در زمان ورود به ساختمان
 • Indicator: نشانگر- نمراتور
 • Indicator: نمایشگر (نمراتور)
 • Indirect hydraulic elevator: آسانسور با ذاتصال غیر مستقیم
 • Indirect hydraulic: هیدرولیک غیر مستقیم
 • Indirect suspension: تعلیق غیر مستقیم
 • Indirect: روش اتصال غیر مستقیم جک هیدرولیک از کنار
 • Indirect: غیر مستقیم(در جک هیدرولیک)
 • Initial permanent stretch: افزایش طول دایم اولیه
 • Inlet brush: پوشش ورودی دستگیره پله برقی در عرشه
 • Inner decking: عرشه داخلی
 • Input phase lose protection: حفاظت سه فاز ورودی
 • Inspection box: جعبه بازرسی
 • Intensifier: تقویت کننده فشار
 • Internal leakage: نشتی درون سیستمی
 • Invert emulsions: امولسیون وارونه
 • Inverter: دستگاه تبدیل برق AC به DC یا بالعکس
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است

 

 • Jack: جک
 • Jerk at acceleration end: تکان در انتهای شتاب افزاینده
 • Jerk at acceleration start: تکان در ابتدای شتاب افزاینده
 • Jerk at deceleration end: تکان در انتهای شتاب کاهنده
 • Jerk at deceleration start: تکان در ابتدای شتاب کاهنده
 • Kink: پیچ خوردگی(درسیم بکسل)
 • Kinematic viscosity: گرانروی (غلظت) حرکتی
 • King wire: سیم اصلی (شاه سیم)
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Lai lift stay: لای آسانسور ماندن
 • Laminar flow: جریان لایه ای
 • Landing door: درب طبقه
 • Lang lay: گام لنگ
 • Lay: گام
 • Leakage flux: شار نشتی
 • Level: تراز طبقه
 • Leveling: – همسطح سازی دقیق  تراز طبقه
 • Lift well: چاه آسانسور
 • Lifting platform: سکوی بالابرنده(ویژه ویلچر)
 • Light switch: کلید روشنایی
 • LIM: آسانسور با رانش موتور مغناطیسی خطی
 • Limit switch: کلیدهای محدود کننده
 • Limited control valve: شیر کنترل محدود
 • Lip type sea:l: سیل لبه دار
 • Load cell: حسگر وزن
 • Loading: توقف کابین با 125% بار نامی در لول طبقه
 • Lower model: ایستگاه پائینی
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • M
 • بیشتر دانیم : درآمد و بازار کار نصاب آسانسور
 • Machine above: آسانسور با سامانه موتورخانه بالا
 • Machine below: آسانسور با سامانه موتور خانه پائین
 • Machine room less elevator: آسانسور بدون موتورخانه
 • Machine room: موتورخانه
 • Machine room: موتورخانه آسانسور
 • Machine: موتور گیربکس
 • Magnetic blowout coil: سیم پیچ مغناطیسی بلوآوت
 • Main : ترمز اصلی
 • Main Floor: طبقه اصلی وزودی
 • Main entrance: ورودی اصلی در طبقه
 • Maintenance: تعمیر و نگهداری
 • Mass: جرمَ
 • Material density: چگالی مواد
 • Maximum working pressure: حداکثر فشار کاری
 • mechanical brake: ترمز مکانیکی
 • Mechanical stopper: استوپر مکانیکی
 • Mechanical strength: استحکام مکانیکی
 • Min breaking force حداقل نیروی گسیختگی
 • Mineral based hydraulic oil: سیال روغن هیدرولیک با پایه معدنی
 • Monitored control valve: شیر مونیتور کننده جریان
 • Motor control mode: تنظیم حالت کنترل موتور
 • Motor poles: تعداد قطب های موتور
 • Multi stage jack: جک چند مرحله ای
 • National pipe tape ful -NPTE: رزوه های کمی مخروطی
 • Natural rubber: لاستیک طبیعی
 • Newel: قوس دستگیره پله برقی
 • Noise sensitivity حساسیت به پارازیت(نویز)
 • Nominal diameter: قطر نامی
 • Nominal voltageولتاژ نامی موتور
 • Nominal current: جریان نامی
 • Nominal speed: سرعت نامی
 • Nominal frequency: فرکانس نامی
 • Non- collective single push button control system: سامانه فراخوان پوش باتون
 • Non- selective collective: سامانه کنترل انتخابی
 • Normal/inspection: آسانسور نرمال /بازرسی
 • Number of passengers: تعداد مسافرین آسانسور
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Oil Buffer: ضربه گیر روغنی
 • One way valve: شیر یکطرفه
 • Open Through Cabin: کابین مورب
 • Ordinary lay: گام معمولی
 • Original lay: طول اولیه
 • Out going: خروج افراد از ساختمان
 • Out of balance load: بار غیر متعادل
 • Outer decking: عرشه بیرونی
 • Over load: اضافه بار
 • Overhead: فضای بالاسری
 • Over voltage: ولتاژ بیشتر از حد نرمال
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Pair: زوج- جفت- زوجی نمودن سیم
 • Panels: دیواره ها
 • Passenger elevator: آسانسور مسافری
 • Panorama elevator: آسانسور پانوراما
 • Powell device: سامانه پاول
 • Per door opening: باز شدن درب فبل از رسیدن به طبقه
 • Per door opening: همسطح سازی با درب باز
 • Performance: کارایی
 • Person: نفر (مسافر)
 • Piston: پیستون
 • Planetary gear: گیربکس خورشیدی
 • Planetary gear: گیربکس سیاره ای
 • Platform:  کف (کف کابین)
 • Polyurethane buffers ضربه گیرهای پلی اورتان
 • Positive service elevator آسانسور با رانش مثبت وینچی
 • Power dissipation: مصرف برق
 • Power factor: ضریب توان
 • Power unit: سیستم محرکه
 • Preloading: فشرده سازی
 • Pressure energy: انرژی فشار
 • Pressure transducer: مبدل های الکترونیکی فشار
 • Pressure: فشار
 • Pressure measurement: اندازه گیری فشار
 • Pressure energising:  (با حرارت)سیال فعال شده
 • Protruding Core: هسته بیرون زده(در سیم بکسل)
 • Proof stress: تنش حد تسلیم
 • Pulley: فلکه
 • Push button: پوش باتون
 • Push button: شستی احضار
 • Push buttons: کلیدهای فشاری
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Quick disconnects: – فیتینگ های اتصال سریع- قطع اتصال سریع
 • در ادامه لغت های تخصصی دیگر ارائه گردیده است
 • Ram: رام
 • Rated speed: سرعت نامی
 • Rectifier: یکسو کننده
 • Reduction in Rope Diameter: کاهش قطر سیم بکسل
 • Relay: رله
 • Release spring: فنر بازگرداننده
 • Removable extension: بلوکهای تنظیم کشش سیم بکسل
 • Repair and replace: تعمیر و تعویض
 • Requirements /hoist/shaft: مشخصات اجرایی چاه آسانسور
 • Residual air grip: فاصله هوایی
 • Return spring: فنر برگرداننده- شارژر(بافر)
 • Reversibility:  برگشت پذیری
 • Revision  box: جعبه رویزیون
 • Rim: حلقه
 • Rise: ارتفاع پله برقی
 • Robber impact pad: لاستیک ضربه گیر
 • Roll back:  پس زدن
 • Roller guide shoe: کفشک غلتشی
 • Roller Guides: کفشک غلطکی
 • Rom: شاتون
 • Roof: سقف
 • Rope attachment: اتصالات سیم بکسل
 • Rope equalizing terminal: صفحه سیم بکسل- ترمینال سیم بکسل
 • Rope Diameter Corrosion: خوردگی(در سیم بکسل)
 • Rope Grippers طناب گیر(کنترل کننده سیم بکسل)
 • Rope Stretch: کشیدگی(در سیم بکسل)
  Rope safety factor: فاکتور ایمنی سیم بکسل
 • Rotor: آرمیچر
 • Round trip time (R.T.T): زمان مستقل رفت و برگشت
 • Round: رند – گرد کردن
 • Run: حرکت
 • Running time: شرو%
 • بیشتر بدانیم : برج نورد دماوند

دیدگاه‌ها بسته شده است